Uitbreiding 5G proeftuin Noord-Groningen

NOORD-GRONINGEN - De 5G proeftuin van 5Groningen wordt opgeschaald naar testlocaties in Noord-Groningen, waar ondernemers hun 5G experimenten in de praktijk kunnen toepassen.

Naast de eigen investeringen door de founding fathers van 5Groningen heeft het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) hiervoor een bijdrage van €2 miljoen toegekend. 25% van dit bedrag wordt gefinancierd vanuit EFRO-middelen en 75% wordt bekostigd via rijkscofinanciering door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Doel is om met de investering een snelle marktintroductie van innovaties op het gebied van connectiviteit te realiseren.

De 5G proeftuin beschikt sinds juni 2017 over een 5G Lab op het Zernike-terrein in Groningen. Binnen de 5G proeftuin testen (mkb-) ondernemers en non-profitorganisaties diverse toepassingen van 5G, waarbij prototypes van innovaties in het 5G Lab worden uitgeprobeerd. 5Groningen is een initiatief van Economic Board Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door de 9 andere founding fathers. De EFRO bijdrage wordt verstrekt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De 5G proeftuin bestaat uit het 5G Lab op het Zernike-terrein in Groningen en wordt nu door de EFRO-bijdrage uitgebreid met een aantal testlocaties in Noord-Groningen. Het aantal en de exacte locaties worden nog nader bepaald. “Het is een belangrijke stap vooruit voor 5G dat het aantal testlocaties wordt uitgebreid. Hierdoor kan er in de praktijk getest worden.” aldus Peter Rake, programmamanager 5Groningen. “Ook wordt hierdoor kennisdeling gestimuleerd rondom 5G toepassingsmogelijkheden.”

In 2017 zijn de eerste vijf pilots gestart binnen het 5G Lab. Inmiddels worden er maar liefst 17 pilots uitgevoerd en er zijn tientallen ideeën ingediend voor innovaties in allerlei sectoren. De 5G proeftuin is uniek in de wereld omdat het om een proeftuin op het platteland gaat en om de veelheid aan toepassingen waarmee getest wordt. De innovaties waarmee getest wordt vormen vaak het antwoord op maatschappelijke uitdagingen waar deze regio voor staat. Voorbeelden zijn zelfrijdend openbaar vervoer en drones voor het vastleggen van landbouwinformatie.

De EFRO bijdrage en de financiering door de founding fathers van 5Groningen maken het mogelijk om een aantal testlocaties te realiseren met de juiste materialen en techniek. Denk hierbij aan telecominfrastructuur, dataverbindingen en rekencapaciteit. Hierbij wordt specialistische kennis ingezet om het 5G Lab en de testlocaties verder te ontwikkelen en te exploiteren. Dit biedt kansen voor bedrijven, onderzoek en onderwijs in de regio.