Adriaan Hoogendoorn eerste burgemeester Midden-Groningen

SLOCHTEREN - De 60-jarige Adriaan Hoogendoorn van de ChristenUnie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Midden-Groningen. De gemeenteraad heeft dit op woensdag in een extra raadsvergadering op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten.

De gemeenteraad van Midden-Groningen denkt in Adriaan Hogendoorn een uitstekende opvolger gevonden te hebben voor de huidige waarnemend-burgemeester Rein Munniksma. Hoogendoorn is vanaf 2011 burgemeester in Oldebroek, een gemeente op de Gelderse Veluwe met ruim 23.000 inwoners. Daarvoor is hij gemeentesecretaris geweest in Waddinxveen en in Twenterand. Deze laatste gemeente betrof ook een herindelingsgemeente.

Hij studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is getrouwd en heeft 5 kinderen en 8 kleinkinderen.

Hoogendoorn heeft zich doen kennen als een stevige en verbindende bestuurder die boven de partijen staat. Een man die graag toegevoegde waarde heeft, sterk maatschappelijk betrokken is en die er van houdt ook daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen.

De vertrouwenscommissie bestaande uit T. van der Veen (voorzitter), G.H. Renkema, H. Haze, M. Feenstra-Jansen, M.E. Bos-Carabain, M.T. Metscher, A.P.A. van der Burg-Versteeg, M.E. Bosman, F.M. Bouwman (secretaris), H.J.W. Mulder (plaatsvervangend secretaris) en E. Drenth (adviseur) heeft in de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de op 15 februari 2018 vastgestelde profielschets. Deze profielschets is samen met de bevolking van Midden-Groningen opgesteld.

Met de voordracht van Adriaan Hoogendoorn door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Het streven is om de nieuwe burgemeester in juli 2018 te installeren als burgemeester.