Leidingen voor groene waterstof in havens

DELFZIJL - Groningen Seaports en Pipelife hebben eensamenwerkingsovereenkomst getekend om de infrastructuur voor het transport van groene waterstof aan te leggen in de haven van Delfzijl en in de Eemshaven.

In eerste instantie zal vier kilometer aan leidingen worden aangelegd. Het doel is om binnen een jaar tijd de leiding te realiseren.

De aan te leggen infrastructuur gaat waterstof gemaakt met duurzame energie uit windmolens en zonneparken (groene waterstof) naar bedrijven die actief zijn in de chemie en industrie in de regio Groningen transporteren. Door het gebruik van kunststofbuizen is onder andere een aanzienlijke kostenreductie op het transport te realiseren.

Pipelife levert de buizen en Groningen Seaports zorgt voor de aanleg. Waterstof kan een belangrijke oplossing bieden voor de problemen die fluctuaties in het (groene) energieaanbod met zich mee brengen. Elektriciteit (van windmolens) kan omgezet worden naar moleculen en opgeslagen als waterstof. Waterstof kan op haar beurt weer omgezet worden naar grondstof of brandstof voor diverse chemie- en industriële bedrijven.

Directeur Cas König van Groningen Seaports: „Wij verbeteren hiermee ook het vestigingsklimaat, zowel voor nieuwe als bestaande bedrijvigheid in ons gebied.”

De verwachting is dat de opgebouwde kennis van en ervaring met het transport van waterstof ook buiten de regio toegepast zullen worden. Niet alleen worden groene waterstof en andere hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker voor de Nederlandse economie, het gebruik van flexibele kunststofbuizen voor het transport van waterstof en de daarbij gepaard gaande kostenbesparingen maken groene energie aantrekkelijker.