Schenking Soroptimisten aan hospice De Schutse

APPINGEDAM - De Soroptimistenclub de Eemsmond heeft vorige week een cheque van 1000 euro overhandigd aan VPTZ De Schutse.

Dit bedrag is voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van De Schutse, die onmisbaar zijn om te blijven voldoen aan het motto van De Schutse: Laat niemand in eenzaamheid sterven’.

Het Soroptimisme is een verbond van vrouwen die als zusters (sorores) het beste (optimum) nastreven. Een internationale organisatie waarvan de leden werkende vrouwen zijn of zijn geweest. De begrippen vriendschap, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid zijn als voorwaarden om de doelstellingen van het Soroptimisme te kunnen verwezenlijken.

Het hospice De Schutse is gevestigd aan de Wieger van den Bosstraat in Appingedam en biedt plaats aan vier gasten die in hun laatste levensfase vanuit de terminaal palliatieve zorg door vrijwilligers begeleid worden. Ruim 80 vrijwilligers zetten zich dagelijks met hart en ziel in. Zij verzorgen vanuit De Schutse ook in de thuissituatie begeleiding.