Zeven onderwijsorganisaties streven naar betere aansluiting op arbeidsmarkt

NOORD-GRONINGEN - Het gezamenlijk project ‘Kansrijke Groningers’ van zeven onderwijsorganisaties uit de DEAL-gemeenten is dinsdag van start gegaan.

Marenland, Noordkwartier, Eemsdeltacollege, Dollard College, Hogeland College, Noorderpoort en Alfa College gaan met elkaar aan de slag om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Dat gebeurt in eerste instantie door 30 docenten, mentoren, teamleiders en bestuurders.

De Rijksoverheid heeft voor het project een bedrag uit de subsidie ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ toegekend. Economic Board Groningen (EBG) ondersteunt het project. Annelot Wagenaar is aangesteld als projectmanager om Kansrijke Groningers te coördineren en aan te jagen.

Wilma Drenth, directeur-bestuurder bij Noordkwartier christelijk primair onderwijs, benadrukt het belang om gezamenlijk de kansrijkheid van de regio te versterken: „Het gaat om de toekomst van de leerlingen. Er is niemand die dichter bij hen en het onderwijs staat dan de docenten.”

Het project Kansrijke Groningers wil zorgen voor een doorlopende leerlijn, vanaf het basisonderwijs tot aan het werkveld. Volgens Annelot Wagenaar, projectmanager Kansrijke Groningers, is het belangrijk te weten wat er speelt en waar bedrijven en organisaties behoefte aan hebben. „Door samen te werken en door contacten met het werkveld goed te benutten kan veel winst worden behaald.“

Kansrijke Groningers wil de jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Ondernemerschap en digitale geletterdheid zijn hierbij belangrijke thema’s. „Maar we gaan ook aan de slag met talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie”, vertelt Annelot. „We willen de leerkrachten, jongeren en hun ouders laten zien welke carrièremogelijkheden er zijn in Noord-Groningen. Veel mensen weten niet welke prachtige bedrijven hier in de regio zijn gevestigd.”

De zeven aanwezige onderwijsorganisaties zijn gestart met het definitief formeren van werkgroepen, het benoemen van projectleiders en ze hebben een planning gemaakt voor het komende jaar. De 7 onderwijsorganisatie gaan deze zomer een vereniging oprichten, met de naam ‘Vereniging Kansrijke Groningers’. Scholen uit het bevingsgebied kunnen lid worden van deze vereniging en op die manier met elkaar samenwerken, ervaringen uitwisselen en gebruikmaken van de onderwijsprogramma’s van EBG. Voor meer informatie kunnen zecontact opnemen met Annelot Wagenaar, via: awagenaar@ebgn.nl