KNMI-lezing over aardbevingen in Appingedam

APPINGEDAM - De Stichting Weer- en Sterrenkunde houdt woensdag 6 juni om 19.30 uur in Egyptisch Restaurant Nefertari in Appingedam een presentatie getiteld: Een overzicht van aardbevingen in Nederland.

De lezing wordt gegeven door Läslo Evers. Prof. dr. L.Evers is hoofd van de afdeling R & D Seismologie en Akoestiek bij het KNMI en hoogleraar Seismo-Acoustics aan de TU Delft. Tijdens zijn werk bij het KNMI promoveerde hij in 2008 aan de TU Delft voor de studie van infrasone golven, waar hij werd aangesteld als Hoogleraar in 2015. Zijn onderzoeksinteresses richten zich op seismo-akoestische golven in de vaste aarde, oceanen en atmosfeer.

In Nederland komen zowel natuurlijke als geïnduceerde bevingen voor. De natuurlijke bevingen zijn het gevolg van de platentektoniek en treden in het zuiden van Nederland op. De geïnduceerde bevingen zijn het gevolg van menselijk handelen en komen voor bij de gasvelden in het noorden van Nederland. In Roermond trad op 13 april 1992 een natuurlijke bevingen op met een magnitude van 5,8 op de Schaal van Richter (SvR). De zwaarste geïnduceerde bevingen was op 16 augustus 2012 nabij Huizinge en had een magnitude van 3,6 SvR. Hoewel deze beving lager in magnitude is dan de Roermond bevingen, treden geïnduceerde bevingen ondiep op en leiden tot schade. Ter vergelijking: de Roermond beving was op een diepte van 17 kilometer, terwijl de Huizinge beving op 3 km diepte plaatsvond.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op de verschillende bronnen van trillingen, de oorzaken en hoe deze gemeten kunnen worden.

Voor donateurs is de entree gratis. Voor belangstellenden, die geen donateur zijn, is in verband met het aantal beschikbare plaatsen aanmelding per e-mail bij het secretariaat van de Stichting gewenst: tenaga2010@live.nl.