Enorme drukte in nieuw MuzeeAquarium

DELFZIJL - Het nieuwe MuzeeAquarium in Delfzijl heeft zatedag tijdens de open dag enorm veel bezoekers getrokken.

Bijna twee jaar na de sluiting wilde iederen graag zien hoe het was geworden in het nieuwe gebouw met zijn opvallede uiterlijk aan de zeedijk. Veel menen combineerden het bezoek met het bekijken van de versterkingsoperatie van de dijk, waar het eveneens een open dag was.Het oude museum moest juist wijken voor het verhoge en verbreden van de dijk. Het vroegere wedstrijdbassin is nu depotruimte. Daarboven is een verhoogde vloer aangelegd met een presentatie over de scheepvaarthistorie. In de corridor rond de vloer wordt de historie van Delfzijl geïllustreerd, van vestingstad tot wederopbouw. Een gedeelte is ingericht als zaal voor wisselexposities. Sinds zaterdag is hier de expositie ‘Doar broest de zee. Dijk, stormvloeden en waterverdediging rond de Eems’ te bezichtigen. Dit thema sluit nauw aan bij de dijkaanleg die rond het museumgebouw plaatsvindt.

Een topstuk in het museum is het hunebed dat vlakbij Delfzijl, bij Heveskes is gevonden. Het stond ook al opgesteld in het voormalige MuzeeAquarium, maar is nu te zien in de context van het landschap zoals dat er vroeger uitgezien moet hebben. Het hunebed is omringd door andere archeologische vondsten uit de regio. In dezelfde zaal heeft de schelpencollectie een plaats gekregen en ook de geologie: met fossielen, meteorieten en bijzondere mineralen en gesteenten.

Van het oude MuzeeAquarium is alleen de bunker uit de Tweede Wereldoorlog blijven staan. Hierin zijn – net als voorheen – de aquaria met vissen en zeedieren uit de Waddenzee en Noordzee te bewonderen.

Het MuzeeAquarium heeft een multifunctionele zaal gekregen, waar films vertoond kunnen worden, groepen en schoolklassen kunnen worden ontvangen, maar die ook als vergaderruimte kan worden verhuurd. Er is een nieuwe kinderhoek ingericht en de museumwinkel is uitgebreid. Dat heeft ook te maken met het feit dat de VVV de balie zal delen met het MuzeeAquarium.