Veelomvattend project in Meedhuizen

DELFZIJL - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het project Meedhuizen: Verkeer en meer...

Daarmee is officieel het startschot gegeven voor een veelomvattend project met een unieke aanpak. In Meedhuizen speelt een aantal zaken, zoals de wens om het dorp verkeersveiliger te maken; onderhoud in de openbare ruimte en de vraag om een dorpsplein te creëren en jongeren een eigen ontmoetingsplek te geven voor hun activiteiten.

Er is gekozen voor een efficiënte aanpak, waarbij een aantal zaken wordt gecombineerd in voornoemd project. Hierdoor kan meer worden gerealiseerd met hetzelfde budget. Bovendien geeft een gezamenlijke aanpak minder hinder bij de uitvoering.

Er wordt intensief samengewerkt met de inwoners. De eerste bijeenkomsten met en in het dorp zijn al geweest. Ook andere gebruikers van het dorp, zoals Cumela, LTO en het waterschap, waren daarbij uitgenodigd. Verder wordt, al voor de aanbesteding, met aannemers gekeken hoe het project het best kan worden aangepakt en aanbesteed. Projectleider Rients Turkstra: „We willen de aannemer ook praktisch laten meedenken met de landschapsarchitect en zoeken een aannemer die past bij het dorp en het werk het beste kan uitvoeren.”

vastgestelde plan van aanpak is bedoeld om het project overzichtelijk te houden. Wethouder Jan Menninga: „In dit project zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen.”

Belangstellenden kunnen zich via de site van de gemeente Delfzijl ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, via: y.arnst@delfzijl.nl.

Meer informatie is ook te vinden op: www.dorpsbelangenmeedhuizen.nl, Verkeer en Meer.