Laatste karpers uitgezet in vijvers Eendrachtterrein Appingedam

APPINGEDAM - De vijvers op het terrein van de voormalige kartonfabriek de Eendracht kunnen weer gebruikt worden om in te vissen. Dinsdag werden de laatste karpers uitgezet met medewerking van schoolkinderen.

De directeur van de sportvisfederatie Groningen Drenthe en wethouder Annalies Usmany waren ook van de partij. Het is de bedoeling dat de vijvers als visstekje voor met name de jeugd gaan worden gebruikt.

In 2006 is de strokartonfabriek gesloten. De gemeente Appingedam heeft het terrein destijds gekocht. Een groot gedeelte van de gebouwen is gesloopt en de eerste fase van de sanering is afgerond. Het gebied is weer toegankelijk via de kartonbaan. De gemeente werkt aan een herontwikkelingsplan in fasen waarbij het gebied wordt ingericht als nieuwe woonwijk in Appingedam.

Op het terrein liggen drie koelwatervijvers. Deze zijn ook gesaneerd. Voorafgaande aan de sanering zijn alle vissen in de vijvers weggevangen en elders uitgezet. De gemeente Appingedam streeft naar behoud en verbetering van de vismogelijkheden in haar gemeente. Daarnaast is het belangrijk om een duurzame visstand te behouden in de vijvers, dus een duurzame sportvisserij is van groot belang. De hengelsportvereniging Appingedam wil de vijvers openstellen voor met name de jeugd om hier te kunnen vissen. De gemeente Appingedam heeft samen met onderwijsinstelling de Groene Welle (sportvisacademie Zwolle) en de hengelsportvereniging in Appingedam laten onderzoeken of en op welke wijze de vijvers op het terrein van De Eendracht kunnen worden ingericht voor (mede) gebruik door sportvissers. Hiertoe is een kweekprogramma opgezet voor de spiegelkarper door de school.

In het voorjaar zijn op verschillende momenten de gekweekte karpers uitgezet in de vijvers. De laatste karpers zijn dinsdag uitgezet. De sportvisfederatie Groningen Drenthe gaat de vijvers beheren en zal voor de lokale schooljeugd vislessen en viswedstrijden organiseren.