Gemeenteraden DAL doen aftrap richting herindeling

OOSTERWIJTWERD - Op een mooi centrale plaats, restaurant De School in Ooosterwijtwerd, hebben hebben de raden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum elkaar dinsdagavond ontmoet in het kader van Samen verder op weg naar de herindeling van de gemeenten.

De ontmoeting stond in het teken van een nadere kennismaking van de raadsleden onderling, gericht op de op 1 januari 2021 voorziene herindeling. Er gaat veet veel veranderen, ook voor de raadsleden zelf en het aantal dat er na herindeling overblijft. De drie gemeenten hebben nu samen 49 raadsleden (15 in Appingedam en Loppersum en 19 in Delfzijl). Dat worden er in de nieuwe gemeente 29..

Namens de colleges van burgemeester en wethouders van de 3 gemeenten werd een presentatie gegeven over een concept Plan van Aanpak. Er vond onder leiding van Cunera van Selm een ludieke aftrap plaats in de vorm van een Raad het plaatje-fotoquiz. Via foto's die steeds verder uitgezoomd werden, konden de raadsleden plaatjes raden in hun buurgemeeneten.

Verder werden raadsleden in groepjes gevraagd welke ‘pareltjes’ vanuit hun eigen gemeente meegenomen moeten worden naar de nieuwe gemeente, na te denken over welke voordelen/voorzieningen ze zien van de andere gemeenten en wat men met de nieuwe gemeente wil bereiken.

Het was een geslaagde avond. De sfeer was zeer goed. De raden willen echt samen verder met een schone lei aan de nieuwe gemeente bouwen.

In september 2018 van dit jaar zullen de raden het Plan van Aanpak vaststellen. Later dit jaar wordt het formele besluit om tot herindeling over te gaan ter besluitvorming aan de raden voorgelegd.