Toekomst zwembad Ten Boer veiliggesteld

TEN BOER - Zwembad De Blinkerd krijgt een gezonde financiële basis, als het aan het college van Ten Boer ligt.

Nadat de stichting BES besloot het zwembad niet te kopen, maar wel te exploiteren, is het bedrijfsplan aangepast. De stichting BES heeft in goed overleg met de gemeente een realistischer begroting gemaakt. Daardoor worden de kosten voor de gemeente hoger dan aanvankelijk was begroot. Het college stelt de raad voor om jaarlijks een bedrag van 209.000 euro te bestemmen voor het zwembad.

De stichting BES exploiteert het zwembad sinds 1 januari 2017 en zou ook eigenaar worden van het zwembad. Op basis van de ervaringen in 2017 gaf de stichting aan dat ze wel het zwembad wilde blijven exploiteren, maar geen eigenaar wilde worden.

De raad heeft daarom op 18 april besloten om het zwembad niet te verkopen aan de stichting. Daarna heeft de gemeente intensief overleg gehad met de stichting over het bedrijfsplan en de noodzakelijke aanpassing van de begroting. Deze aanpassingen zijn naar voren gekomen in het eerste jaar dat de stichting BES het zwembad exploiteerde. De nieuwe, meer realistische, begroting laat hogere kosten en lagere inkomsten zien dan de oorspronkelijke begroting. De personeelslasten zijn hoger dan oorspronkelijk begroot, terwijl de inkomsten lager zijn dan ingeschat in het oorspronkelijke bedrijfsplan.

Om het zwembad een goede toekomst te kunnen geven, stelt het college aan de raad voor het jaarlijkse budget voor het zwembad met 55.000 euro te verhogen tot 209.000 euro. De gemeente geeft ook eenmalig 50.000 euro voor opvang van tegenvallers en 250.000 euro voor groot onderhoud en investeringen, zodat het zwembad zo snel mogelijk kan voldoen aan het keurmerk Veilig en Schoon.

Het voorstel is in goed overleg met de stichting BES tot stand gekomen. Het college heeft er vertrouwen in dat met deze maatregelen het zwembad een gezonde toekomst tegemoet gaat.

De gemeenteraad neemt op woensdag 27 juni een besluit over het voorstel.