Steun 5G proeftuin Noord-Groningen moet leiden tot 15 nieuwe bedrijven

NOORD-GRONINGEN - De 5G proeftuin van 5Groningen wordt opgeschaald naar testlocaties in Noord-Groningen, waar ondernemers hun 5G experimenten in de praktijk kunnen toepassen.

De provincie verleent € 500.000,- subsidie aan dit project vanuit Groningen@Work (10% van de kosten) als cofinanciering op de bijdrage uit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de eigen investeringen door de founding fathers van 5Groningen. Het lectoraat New Business & ICT van de Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van het project en exploitant van de 5G proeftuin.

Doel is om met de investering in de proeftuin een snelle marktintroductie van innovaties op het gebied van connectiviteit te realiseren. De 5G proeftuin beschikt sinds juni 2017 over een 5G Lab op het Zernike-terrein in Groningen. Binnen de 5G proeftuin testen (mkb-) ondernemers en non-profitorganisaties diverse toepassingen van 5G, waarbij prototypes van innovaties in het 5G Lab worden uitgeprobeerd.

De 5G proeftuin bestaat uit het 5G Lab op het Zernike-terrein in Groningen en wordt nu uitgebreid met een aantal testlocaties in Noord-Groningen. In 2017 zijn de eerste vijf pilots gestart binnen het 5G Lab. Inmiddels worden 17 pilots uitgevoerd en er zijn tientallen ideeën ingediend voor innovaties in allerlei sectoren. De 5G proeftuin is uniek in de wereld omdat het om een proeftuin op het platteland gaat en om de veelheid aan toepassingen waarmee getest wordt. De innovaties waarmee getest wordt vormen vaak het antwoord op maatschappelijke uitdagingen waar deze regio voor staat. Voorbeelden zijn zelfrijdend openbaar vervoer en drones voor het vastleggen van landbouwinformatie

Naar verwachting zorgt uitvoering van het project voor ongeveer 5 fte werkgelegenheid bij de proeftuin. Daarnaast is de verwachting dat door de proeftuin de komende jaren zo’n 15 nieuwe bedrijven worden opgericht, die werk gaan bieden aan rond de 45 mensen.