Jaah, wij hebben er eentje gevangen! 70 Schoolkinderen onderzoeken waterkwaliteit vijver Appingedam

APPINGEDAM - 70 Basisschoolleerlingen van cbs de Triangel en obs de Vuurvlinder in Appingedam hebben woensdag een zogenoemde slootjesexpeditie gehad.

Gewapend met schepnet en vishengel onderzochten de leerlingen de waterkwaliteit van de vijver aan de Meedensingel. Wat leeft er in het water? En wat zegt dat over de waterkwaliteit? Dat waren de vragen die aan de orde kwamen. De leerlingen werden begeleid door waterexperts en vismeesters. Sommige leerlingen wisten daadwerkelijk een klein voorntje te vangen. Dat werd steeds uitbundig gevierd en gedeeld. Ook andere gevangen waterdiertjes werden in een teiltje nader onderzocht.

De expeditie was een initiatief van het waterschap Noorderzijlvest, Baggerbedrijf J.P.Schilder BV en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Baggerbedrijf J.P. Schilder voert in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest baggerwerkzaamheden uit in het Damsterdiep. Met de slootjesexpeditie wilden de drie organisaties de kinderen betrekken bij de werkzaamheden en ze bewust maken van water en de waterkwaliteit in hun leefomgeving.

Schilder is bezig met een enorme baggeroperatie in het Damsterdiep, tussen Groningen en Delfzijl. Inmiddels is het bedrijf met een soort stofzuiger bezig aan het laatste stuk tusssen Appingedam en Delfzijl om het Damsterdiep ook wat meer diepgang te geven. Om de bagger af te voeren loopt er straks een persleiding met zo’n tweeduizend aan elkaar gekoppelde buizen van Delfzijl naar Garmerwolde om het slib af te voeren. Er liggen om de paar kilometer enorme pompen in het water om dat proces gaande te houden.