Jubilarissen vanaf begin bij 50-jarige Groei en Bloei Appingedam-Delfzijl

APPINGEDAM - Afgelopen zaterdag vierde De afdeling Appingedam Delfzijl van Groei en Bloei heeft zaterdag haar 50-jarig jubileum gevierd in het Schathuis van Ekenstein.

Meer dan 50 leden hadden zich gemeld en onder hen een aantal jubilarissen die al meer dan 40 of 50 jaar lid van de vereniging zijn. Van degenen die meer dan 50 jaar lid zijn waren er twee aanwezig. De heer Pilon is lid vanaf het eerste uur en zelfs één van de oprichters. Mevr R. Wessels is overigens al ruim 60 jaar lid is van Groei en Bloei, al langer dan de afdeling hier bestaat. Zij kregen een oorkonde met een zilveren speld . Degenen die al meer dan 40 jaar lid waren kregen een mooie bos bloemen.

Naast de feestelijke aankleding van de zaal werden de leden ook verwend met gebak en lekkere hapjes. De spreekster Els Zwerver uit Loppersum wist de aanwezigen mee te nemen op een reis door het verleden, over de Kerstvloed van 1717, die als ware nu gebeurd zou kunnen zijn..

De geschiedenis van de vereniging die toen nog Floresco heette werd opgehaald door een voorzitter van het eerste uur, Jan Kempenaar uit Loppersum. In zijn boeiende bijdrage werd duidelijk dat in de glorietijd meer dan 300 leden lid waren, een aantal dat nu gezakt is naar iets onder de 200 leden. De avonden werden echter toen niet meer bezocht dan nu, zodat je zou kunnen zeggen dat het enthousiasme er niet minder op geworden is.

Een bijzondere gebeurtenis uit die geschiedenis was een wedstrijd bloemschikken op het plein voor de Nicolaïkerk ergens in de jaren zeventig waar het hele plein door in beslag genomen werd, zo bleek uit dia’s die nog op ouderwetse wijze werden gepresenteerd.