Gezondheidsplein Molenberg: veel zorgfuncties

DELFZIJL - Gezondheidsplein Molenberg wordt de naam van het gezondheidscentrum aan het Plein De Molenberg in Delfzijl.

Deze concentratie van zorgvoorzieningen gaat op 1 oktober open in het voormalige postkantoor. Het is opvallend hoe breed het scala aan voorzieningen wordt. Ze hebben gezamenlijk tot doel de zorg bereikbaar en toegankelijk te houden voor de inwoners van Delfzijl en omgeving. Daarbij zullen de verschillende partners middels een hechte samenwerking ook inhoudelijk de zorg goed op elkaar proberen aan te laten sluiten. Patiënten kunnen terecht aan één centrale ontvangst met een gezamenlijke entree en receptie.

Tot de opening zullen de deelnemende partijen op hun huidige locaties blijven. Dit geldt ook voor de partijen die nu ruimte gebruiken in de locatie Delfzicht van het Ommelander Ziekenhuis. Die gaan tijdelijk, ook na het vertrek van het Ommelander Ziekenhuis op 30 juni, ruimte blijven huren in de locatie Delfzicht, bij de ingang van het huidige dialysecentrum. Het gaat daarbij om Certe, Podotherapie en Handtherapie en echografie van SEDN.

Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN) realiseert en exploiteert het Gezondheidsplein Molenberg. De partners die in Gezondheidsplein Molenberg een plek vinden zijn: Sociaal Plein Gemeente Delfzijl; Apotheek Wildersgang; huisartsen Delfzijl Noord; 1ste lijn fysiotherapie Fysiodelta; Podotherapie Stad & Ommeland; Praktijk voor handtherapie Groningen; OIM Orthopedie; Ommelander Ziekenhuis Groningen; Beeldvormende diagnostiek, ten behoeve van röntgenfoto’s en echo’s, (SEDN); Laboratorium (Certe); Bekkenfysiotherapie Pelvicum; Logopedie Bij wijze van Spreken; Huisartsenpraktijk Poseidon.

Deze informatie is ook te vinden op de gezamenlijke website Gezondheidsplein

Molenberg.nl

Het Ommelander Ziekenhuis heeft eerder de intentie uitgesproken dat ze in het Gezondheidsplein Molenberg haar Servicepunt Delfzijl gaat vestigen. In dit servicepunt is vooral ruimte voor herhalings- en controlebezoeken voor patiënten met een chronische aandoening, die normaliter plaatsvinden op de ziekenhuislocatie Scheemda. De medische en verpleegkundige specialismen die in het Servicepunt Delfzijl spreekuur gaan houden zijn: Cardiologie, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Medische Psychologie, Longgeneeskunde, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Reumatologie, Urologie, Oncologie en Dermatologie.

Gezamenlijk zullen zij wekelijks 70 dagdelen aan spreekuren houden.