Loppersum wil 370 huizen aardgasvrij maken

LOPPERSUM - De gemeente Loppersum wil de komende jaren 370 woningen aardgasvrij maken.

De gemeente heeft hoge ambities als het gaat om energiedoelstellingen. In het Milieubeleidsplan staat dat de gemeente in 2030 onafhankelijk wil zijn van fossiele energiebronnen, zoals aardgas. De gemeente is een sterk voorstander van aardgasvrije woonwijken en dient een voorstel in bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het programma 'Aardgasvrije Wijken'. Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, wil de gemeente de komende jaren circa 370 bestaande woningen in Loppersum, 't Zandt en Westeremden aardgasvrij maken.

Minister Ollongren heeft gemeenten uitgenodigd voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma Aardgasvrije Wijken. In februari zei ze tijdens haar bezoek aan Appingedam dat wijken in Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Groningen met voorrang in aanmerking kunnen komen om gasloos te worden. In 2018 is 90 miljoen euro beschikbaar voor 'proeftuinen' voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. In de proeftuinen moet geleerd worden hoe samen met bewoners, bedrijven, netwerkbeheerders en andere stakeholders een bestaande wijk succesvol 'van het aardgas af kan'.

De woningen in Loppersum en 't Zandt maken deel uit van de 1.467 woningen die al in voorbereiding zijn voor sloop/nieuwbouw en versterking. In Westeremden gaat het om huizen van woningeigenaren die hebben aangegeven dat zij dit - of volgend jaar - maatregelen willen nemen om van het aardgas afgekoppeld te worden.

Met deze 370 woningen is nagenoeg iedere type woning (huur, koop, naoorlogse bouw, karakteristieke en monumentale woningen), zowel in het versterkingsprogramma als daar buiten, vertegenwoordigd. Daarmee geeft het een goede doorsnee van de dorpen op het Groninger platteland. Het voordeel hiervan is dat gemeenten met een vergelijkbaar karakter, kunnen leren van de uitkomsten van de proeftuin. Begin oktober 2018 wordt een besluit op de aanvraag verwacht.

Wethouder Bé Schollema: „Onze aanvraag is een mooie afspiegeling van de woningen die in de regio staan. En onze gemeente bevindt zich in het hart van het gaswinningsgebied, dus dit lijkt mij een zeer geschikte locatie als proeftuin. Het biedt de gelegenheid om ervaring op te doen met het versneld aardgasvrij maken van woningen in bestaande wijken.”