Dorpsbelangen Meedhuizen neemt afstand van klankbordgroep windpark

MEEDHUIZEN - Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Meedhuizen heeft de beslissing genomen om afstand te nemen van haar betrokkenheid bij de klankbordgroep van het windpark bij Schaapbulten.

Zij wil en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de discussie en resultaten die de klankbordgroep met de provincie en projectontwikkelaars voert en heeft gehaald.

Enige tijd geleden heeft de provincie Groningen het bestuur van Dorpsbelangen Meedhuizen om kandidaten gevraagd voor een te vormen klankbordgroep. In een jaarvergadering is aan mensen uit het dorp gevraagd om zich megelijk kandidaat te stellen. Wel is de opmerking gemaakt dat de klankbordgroep autonoom is en geen deel uitmaakt van de vereniging Dorpsbelangen Meedhuizen. Ook zou de vereniging dorpsbelangen het podium zijn waar de klankbordgroep de bevolking periodiek zou informeren.

Nu, geruime tijd later, is het bestuur van mening dat de communicatie met de bevolking onvoldoende is en dat een klankbordgroep hier niet in kan voorzien. „De reden is onder andere dat de klankbordgroep geen afspiegeling is van de bevolking,” legt Jan Wierenga van Dorspbelangen uit. „Gezien de ontwikkelingen van de te plaatsen windparken in onze woon- en leefomgeving wil het bestuur samen met de bevolking en naastgelegen dorpen hierover een onafhankelijk standpunt bepalen.”