Waterschap Noorderzijlvest gaat komende 10 jaar 26 bruggen vervangen

NOORD-GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest gaat in de komende tien jaar 26 bruggen vervangen.

Dat is bijna een derde van het aantal van 79 bruggen dat het waterschap in beheer heeft. Vanuit het verleden is beperkt ingezet op het beheer en onderhoud van bruggen. Een keuze die is gemaakt vanuit de ambitie om in tijden van grote en kostbare waterveiligheidsopgaven de belastingtarieven slechts beperkt te laten stijgen. Door deze keuze is bij een groot aantal bruggen sprake van achterstallig onderhoud. Om inzichtelijk te maken wat de staat van onderhoud is en wat de opgaven voor de komende jaren zijn, heeft het waterschap een onderzoek laten uitvoeren door Anteagroup. Het daaruit volgend advies is om de komende tien jaren onderhoud te plegen aan 41 bruggen en 26 bruggen te vervangen. Er voldoen dus slechts 12 bruggen aan de huidige eisen.