Botje heilige Hatebrand terug naar Holwierde

HOLWIERDE - De heilige Hatebrand keert zaterdag 7 juli terug naar de wierde van Feldwerd bij Holwierde, waar hij meer dan 800 jaar geleden zijn klooster stichtte.

Twee kerkbestuurders uit het Belgische Kortrijk-Dutsel brengen dan een relikwie - een stukje van zijn gebeente - terug naar de plek, waar grote hopen kloostermoppen en de dobbe nog herinneren aan het verleden. Dat is in de buurt van de fietstunnel ten noorden van Holwierde.

Dankzij het speuren van Meester Edze de Boer, geboren in Holwierde-Katmis, die zijn hele leven gezocht heeft naar sporen van de stichter en het klooster Feldwerd, gaat dit gebeuren. Bij de komst van het Protestantisme en het opheffen van alle middeleeuwse kloosters hadden de laatste nonnen van Feldwerd het gebeente van hun heilige stichter in veiligheid gebracht naar Antwerpen. In Vlaanderen werd Hatebrand sindsdien op meerdere plaatsten als een heilige en noodhelper vereerd. Nu is iets van zijn gebeente teruggevonden.

Om 15.30 uur is er een openbare lezing in de Mariakerk van Krewerd, met inloop vanaf 15.00 uur. In de kerk worden de reliek en het broederschapsboek getoond, Meester de Boer vertelt over zijn speurtocht, Stef Tuinstra bespeelt het orgel uit 1531 en kunsthistoricus dr. Kees van der Ploeg houdt een causerie over de ‘terugkeer’ van middeleeuwse heiligen naar het protestantse Groningerland.