Kamer wil onderzoek impact aardbevingen op kinderen

NOORD-GRONINGEN - GroenLinks wil dat er wetenschappelijk onderzoek komt naar het effect van mijnbouwschade op kinderen in Groningen.

Dit naar aanleiding van de uitspraken van Kinderombudsman Kalverboer. Zij maakt zich, samen met wetenschappers, zorgen over deze kinderen. GroenLinks wil daarom dat er serieus wordt onderzocht wat de impact is van de aardbevingen op kinderen, zoals bijvoorbeeld sociaal-emotionele schade en slechtere schoolprestaties. Ook moeten er handelingsadviezen worden opgesteld naar aanleiding van dit onderzoek. De meerderheid van de Tweede Kamer ondersteunt het voorstel.

De Kinderombudsman zegt dat kinderen die thuis voortdurend spanning voelen hetzelfde reageren en zich terugtrekken. Zij is dan ook groot voorstander van een onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek onder volwassenen wees uit dat zeker vijf Groningers per jaar overlijden als gevolg van de stress. Hoogleraar sociale psychologie Postmes denkt dat de stress ook een grote impact heeft op kinderen in Groningen, maar dit is nog niet goed onderzocht.

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: „Ik kan me heel goed voorstellen dat Groningse kinderen veel stress ervaren en bang zijn dat hun huis niet veilig is. Ouders hebben er recht op om te weten of ze daar schade van ondervinden en of het slecht is voor hun schoolprestaties. Ook is het belangrijk dat uit dit onderzoek concrete acties komen.”