Delfzijl wil aardgasvrije proefbuurt in Noord

DELFZIJL - Het college van burgemeester en wethouders dient een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een bijdrage om een proefproject uit te werken voor het aardgasvrij maken van een buurt in Delfzijl Noord.

Daarbij wordt onder andere onderzocht of 400 tot 500 huizen kunnen worden verwarmd met restwarmte die vrijkomt op het Chemie Park Delfzijl. Zowel nieuwbouwhuizen als bestaande, eventueel te versterken, woningen vallen onder de proef met een centraal aardgasvrij systeem.

Wethouder IJzebrand Rijzebol: „Wij hebben de herstructurering van Delfzijl Noord jarenlang vertraagd door onduidelijkheid in het aardbevingsdossier. We kunnen gewoonweg niet langer wachten. Het aanstaande Klimaatakkoord van de rijksoverheid legt ons harde verplichtingen op voor de warmtevoorzieNing in de gebouwde omgeving. Als we niet doorpakken, worden op provincie- en rijksniveau de kaders in het klimaatdossier voor ons ingevuld en verliezen we de regie.”

In Delfzijl Noord liggen unieke kansen voor een gebiedsgerichte en participatieve aanpak van diverse thema's, die in dit proeftuinproject allemaal samenkomen. De samen met de inwoners opgestelde Woonvisie Delfzijl en Gebiedsvisie Noord reiken de kaders aan.

De gemeente vraagt een rijksbijdrage aan van circa 4,6 miljoen euro. Afgezet tegen de opgaven in Delfzijl Noord is dit slechts een fractie van wat publieke en private partijen moeten investeren. Rijzebol wil voortvarend te werk gaan: „Wij gaan meteen na het zomerreces een conferentie organiseren, waarin we met private partijen afspraken maken hoe we dit proefproject tot een van de meest aansprekende van Nederland kunnen maken.”