Een pootaardappel? Goed bezochte open dag bij teler in Zeerijp

ZEERIJP - Pootaardappelteler Pieter Huizinga heeft zaterdag behoorlijk wat volk over de vloer gehad. Hij stelde zijn bedrijf tussen Zeerijp en ‘t Zandt open om alles te laten zien van de pootaardappel, in het kader van Buurten bij Boeren!

Er was vooral aandacht voor afzetmarkt voor het product pootaardappels van de Groninger klei. Die gaan namelijk de hele wereld over. En nee, ze zijn niet om te eten.

Niet alleen de teelt op zich, maar ook de verwerking en de opslag in de schuren kwamen voor het voetlicht, soms via filmpjes op de her en der opgestelde laptops. De werden rondgeleid op het akkerbouwbedrijf en kregen veel informatie toegespeeld. Voor de kinderen was er een opdrachtkaart. Zij moesten onder ander raden hoeveel aardappelen er in een zak zaten.

Ieder jaar houdt de PR-commissie van LTO Noord afdeling Fivelingo activiteiten waarbij de burger gelegenheid krijgt van dichtbij te beleven wat er op een agrarisch bedrijf gebeurt. Dat gebeurt steeds in een ander dorp van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Dit jaar was vooral de vraag: hoe worden in de winter achter de deuren van de aardappelloods de pootaardappels gesorteerd en verwerkt voordat ze - voor een belangrijk deel overzee - op transport gaan?

Pieter Huizinga sloeg met Kees Kuiper de handen ineen en stelde de gewassen en landbouwmachines ten toon. Er draaiden niet alleen filmpjes over de pootaardappelhandel, maar ook over uienteelt en het rooien van de suikerbieten.

De dagelijkse boterham, maaltijd en te drinken verbindt iedere consument met boeren. Het verhaal hierachter willen landbouwers en veehouders graag vertellen. Dat er veel bij komt kijken het werk zo efficient mogelijk te maken, hoe uitdagend het is om de kwaliteit te verbeteren, dat er stappen gemaakt worden op het gebied van milieu en een duurzame landbouwsector. En bovendien dat het een prachtig beroep is om te werken met gewassen, de bodem en het verloop van de seizoenen.

Zaklopen voor de kinderen, hapjes van aardappels en een zakje chips gaven de boerderijdag extra vertier en gezelligheid. Alle bezoekers gingen met een gratis doos met verschillende uien naar huis.