Ruim 5 miljoen tekort om van Molenberg cultuurcluster te maken

DELFZIJL - Uit onderzoek blijkt dat er minstens 8,3 miljoen euro nodig is om van het complex De Molenberg in Delfzijl een duurzaam cultuurcluster te maken waarbij de theaterfunctie een upgrade krijgt.

Het vernieuwde culturele bolwerk met theater De Molenberg, het IVAK en de bibliotheek in één gebouw, zou dan weer 25 jaar vooruit kunnen. De gemeenteraad van Delfzijl heeft eerder aangegeven slechts 3 miljoen euro beschikbaar te willen stellen. Met dat bedrag lukt alleen het opknappen van de theaterfunctie zodat die voor de korte termijn (10 jaar) voldoet aan de wettelijke eisen.

Wethouder Hans Ronde noemt het ‘twee smaken’ waaruit gekozne kan worden. Met de wetenschap uit beide onderzoeken, de wensen van de gemeenteraad en de gebruikers gaat het college nu aan de slag. Wat het resultaat daarvan is, leggen zij in een begrotingsvoorstel voor aan de gemeenteraad in november.

„De inhoudelijke en de financiële kaders zijn niet met elkaar te verenigen,”constateert Ronde. „Dit is wat wij dinsdag aan de gebruikers van De Molenberg en aan de gemeenteraad hebben uitgelegd. Het is nu aan het college om met een voorstel te komen wat we met deze situatie aan moeten.”

In februari van dit jaar is het resultaat van het eerste deel van het onderzoek gepresenteerd. Daaruit bleek dat voor een grootschalige renovatie minimaal 4,2 miljoen euro nodig is. Daarin waren onder andere niet meegenomen: geluidsisolatie, aanvullende brandveiligheidseisen, kosten eventuele leegstand en het creëren van meer ruimte. Het college heeft de onderzoekers hierop de opdracht gegeven om dit bedrag door te rekenen met de hiervoor genoemde posten. Dit tweede deelonderzoek heeft het inzicht gegeven dat de oorspronkelijke begroting van 4,2 miljoen bij doorrekening van de zaken die eerst buiten beschouwing zijn gebleven uiteindelijk 8,3 miljoen wordt.

Overigens is In beide scenario's financieel ook geen ruimte om de uitstraling van De Molenberg eigentijdser te maken.