Harold Sanders in tweekoppige leiding Groningen Seaports

DELFZIJL - Harold Sanders (48 ) wordt per 1 oktober benoemd tot financieel directeur (CFO) van Groningen Seaports.

Sanders is sinds 2002 werkzaam bij FrieslandCampina en sinds 2015 in de functie van Finance manager in Leeuwarden. Sanders heeft diverse financiële functies bekleed bij FrieslandCampina en bij de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Sanders is afkomstig uit Noord-Nederland en heeft aan de Universiteit van Groningen gestudeerd.

Harold Sanders zal samen met Cas König, Chief Executive Officer (CEO), als statutaire bestuurder het collegiaal bestuur vormen van Groningen Seaports op basis van de in 2017 vastgelegde topstructuur van het bedrijf. Daardoor wordt de financiële discipline verankerd in de top van Groningen Seaports. Een tweehoofdige leiding maakt bovendien de top van de onderneming minder kwetsbaar en draagt daarom bij aan de continuïteit.