Contouren dubbele dijk Bierum

BIERUM - Bij de dubbele dijk bij Bierum (Nieuwstad en Hoogwatum) verandert het nu snel. De contouren van de dubbele dijk en de verandering van het gebied zijn inmiddels goed zichtbaar.

Ook in het binnengebied tussen de zeedijk en de tweede dijk is het landschap veranderd. Begin van dit jaar is hier archeologisch onderzoek gedaan en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Hierbij zijn geen archeologische ontdekkingen gedaan, maar wel hebben we enkele restanten van munitie aangetroffen. Deze zijn onschadelijk gemaakt en opgeruimd.

Momenteel wordt de nieuwe dijk opgebouwd en het binnengebied ontgraven.

Op dinsdag 17 juli houdt Ommelanderdiek samen met waterschap Noorderzijlvest een informatieavond over de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. Die is om 20.00 uur in het restaurant Eemshaven in Losdorp. Tijdens deze avond worden de ontwerpen van de nieuwe dijk buiten de bebouwde kom van Delfzijl gepresenteerd. Hierbij is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. Ook worden de werkzaamheden in dit gebied toegelicht. Daarnaast is de provincie Groningen aanwezig om de stand van zaken rondom de inrichting van de Dubbele Dijk toe te lichten.