Cheque soroptimisten voor Lukulu

APPINGEDAM - Voorzitster Emma de Vries-Veling van Soroptimistclub de Eemsmond heeft vorige week een cheque van 2000 euro overhandigd aan Kirsten Arntzen uit Appingedam voor geboortesets in Lukulu in Zambia.

Kirsten Arntzen vertelde eens aan Emma over de inzet van haarzelf en haar man Bart voor het dorp Lukulu in Zambia. Hij werd daar jaren geleden naar uitgezonden als tropenarts en Kirsten zette zich vrijwillig in als verpleegkundige. Samen met hun 3 kinderen, de jongste werd er zelfs geboren, verbleven zij niet alleen in Lukulu maar verpachtten er hun hart aan. Sinds die tijd gingen zij enkele keren terug en steunen zij niet alleen verschillende gezinnen maar proberen zij zich ook in te zetten voor de gemeenschap daar en hun ziekenhuisvoorzieningen.

Met name in de health centers rondom het kleine hospitaal in Lukulu is grote behoefte aan steriliseerbare geboortesets. Dit zal de sterfte onder baby’s en hun moeders aanzienlijk kunnen verminderen.

De Soroptimistclub die haar gelden uit fundraising dit jaar ook al inzette voor een Belevingstuin bij Woonzorgcentrum Damsterheerd en deskundigheidstrainingen voor vrijwilligers van Hospice de Schutse draagt dit doel van Kirsten en Bart Arntzen een warm hart toe. Het gezin Arntzen zal er zelf zorg voor dragen dat de sets in Zambia gekocht worden en op de goede plaats terecht komen.

Kirsten heeft aan de Soroptimisten een uitgebreide presentatie gegeven over ‘hun’ projecten daar en zal daar nadien een vervolg aan geven.

Omdat één van de belangrijkste speerpunten van het Soroptimisme het zich inzetten voor vrouwen en kinderen is, lag deze schenking misschien duidelijk voor de hand.