Biogas in Wagenborgen? Inloopavond gasvrij goed bezocht

WAGENBORGEN - De inloopavond voor het aardgasvrij maken van de dorpen Wagenborgen en Nieuwolda is maandagavond goed bezocht.

In De Ontmoeting in Wagenborgen werd duidelijk gemaakt op wat voor manier bijna 1200 woningen en bedrijven in de dorpen Wagenborgen en Nieuwolda in 2022 aardgasvrij kunnen zijn. Daarin speelt biogas een grote rol. Dat is de ambitie van gemeente Oldambt, gemeente Delfzijl, Woonstichting Groninger Huis en de dorpsbelangenverenigingen van beide dorpen. Om die te kunnen realiseren, heeft gemeente Oldambt namens alle betrokken partijen een subsidieaanvraag ingediend van ruim 4,5 miljoen euro.

Tijdens de inloopavond waren de betrokken partijen aanwezig om dorpsbewoners meer informatie te geven en om antwoord te geven op vragen.

Door een wetswijziging is het sinds 1 juli niet meer mogelijk om nieuwe woningen en bedrijven te bouwen met een aardgasaansluiting. Dat is echter niet voldoende, want ook bestaande woningen en bedrijven moeten worden aangepast. Het kabinet wil dat we in 2050 volledig aardgasvrij zijn.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt subsidie beschikbaar voor gemeenten die al in 2018 kunnen starten met het aardgasvrij maken van bestaande dorpen en wijken. De dorpen Nieuwolda en Wagenborgen gaan de subsidie gebruiken voor het geschikt maken van het aardgasnet voor het gebruik van biogas. Daarnaast worden woningen en bedrijfspanden geïsoleerd en wordt apparatuur aangelegd voor elektrische bijverwarming tijdens de koudste dagen van het jaar. Door gebruik te maken van de subsidie, blijven de woonlasten gelijk.

De precieze uitwerking van de plannen gebeurt in nauw overleg met de inwoners en bedrijven van beide dorpen. Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Uiterlijk op 1 oktober is duidelijk of Nieuwolda en Wagenborgen in aanmerking komen voor de subsidie.