Buurt ontwikkelt Wilhelminapark Delfzijl

DELFZIJL - De wijk Over de gracht/Scheepvaartbuurt is volop bezig om het Koningin Wilhelminapark verder te ontwikkelen.

Het doel is om het park voor iedereen aantrekkelijk te maken en beweging en de sociale samenhang verder te ontplooiien. „Het is een uniek project,” vertelt voorzitter Bert Brontsema van het Wijkplatform Over de Gracht Scheepvaartbuurt. „We gaan het Koningin Wilhelminapark nog aantrekkelijker maken voor alle generaties. Daarbij stimuleren we het in beweging komen. Veel mensen bewegen onvoldoende en krijgen daar op korte of lange termijn last van. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Verder is het een wijk waar veel verschillende generaties wonen. Om dit te behouden moet je voor elke generatie aantrekkelijk blijven.”

„De eerste stap is om een fitnesstuin te maken,” vertelt Wiebo Elzinga. „Dit doen we in samenwerking met de gemeente, de verschillende sportverenigingen in de wijk en Cosis. Het gaat om het stukje grond langs het oude fietspad tegen de voetbalvelden en seniorencomplex Marsburg aan. Een stukje grond van 500 vierkante meter. De laatste hobbels zijn nu genomen. Het oude fietspad gaat weg. Jaren terug had de gemeente al besloten dat het weg zou gaan, maar dat gaat nu ook definitief gebeuren. Dit had nog wel wat voeten in aarde. De werkzaamheden voor de fitnesstuin beginnen op 20 juli. Dan gaan we met een groep wijkbewoners de laagbeplanting weghalen. De volgende stap is dat de toestellen er worden neergezet, maar zo ver is het nog niet. De toestellen zijn heel divers. Je kan op een laagdrempelige manier al sportief bezig zijn. Het is de bedoeling dat daar het hele park toestellen komen voor jong en oud. Het Huis voor de Sport is hier actief bij betrokken. Iedereen kan er gebruik van maken. De sportverenigingen kunnen het park onderdeel laten worden van hun trainingen.”

„Dat is niet het enige wat gaat gebeuren,” vult Brontsema aan. „We zijn volop bezig om een visvijver te creëren. Dat doen we onder andere om de bewoners van het Woonzorgcentrum Van Julsingha ook meer naar het park te trekken. Ook het opknappen van Het Parkhoeske staat in de planning. Je wilt je kind zien spelen als je daar als ouder gaat zitten . Dat is nu niet mogelijk en dat gaat veranderen door de ramen groter te maken. Misschien dat er nog wel maar initiatieven ontstaan. Doordat het stukje langs het oude fietspad opener wordt, zal het voor mensen ook een stuk prettiger zijn om het park te bezoeken. Het was een donker stukje van het park en dat geeft vaak een onveilig gevoel. Dat moet je niet willen als wijk. Vooral omdat er veel ouderen wonen in de wijk.”

„Het doel is om generaties bij elkaar te brengen en vereenzaming tegen te gaan. Veel mensen kennen het Koningin Wilhelminapark, maar er kan op veel meer verschillende manieren gebruik van worden gemaakt. Dat gaan we nu doen. Je kunt dat pas doen als je voldoende draagvlak hebt in de wijk. Dat is een heel proces. Ook de medewerking van de sportvereniging, de gemeente en Cosis is vereist. Zij maken ook deel uit van de wijk. Je moet het met elkaar doen. De medewerking van de gemeente is heel goed te noemen. Waar we wel regelmatig tegenaan lopen is de wet- en regelgeving. Ik noem het aanvragen van een vergunning, maar ook het aanvragen van subsidies bij verschillende instanties. Het komt allemaal heel precies . De financiering is voor 90% rond. Het wachten is op de laatste toekenning, maar we gaan wel beginnen. Subsidieverleners willen binnen een bepaalde tijd resultaat zien, dus je kunt niet te lang blijven wachten. Het is lastig om nu er een exacte datum aan te geven wanneer het allemaal klaar is. Het zijn verschillende projecten en dat kost tijd. Wat ik wel kan zeggen is dat het heel mooi gaat worden.”

Mark Giesolf