Tour du Boer in Usquert en Vierhuizen

USQUERT - Op dit moment trekken de Natuur en Milieufederatie Groningen en Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt de provincie door met een programma over natuurinclusieve landbouw: ‘Tour du boer: veldwerk’. Dinsdag 24 juli zijn ze in Usquert; woensdag 25 juli in Vierhuizen.

Met een speciaal hiervoor ingerichte bouwkeet trekken zij langs vijf regio’s. Doel van de Tour du Boer is om samen met boeren plannen te smeden, kennis te delen en inwoners te informeren over en betrekken bij natuurinclusieve landbouw.

Op het Hogeland hebben ze twee activiteiten: een kenniscafe en een farmwalk voor boeren.

Natuurinclusieve landbouw, kan dat ook op het Hogeland? Tijdens dit kenniscafé op dinsdagavond 24 juli, op het bedrijf van Koop Landbouw (Wadwerderweg 36, Usquert) komen na een korte kennisquiz twee sprekers aan het woord. Wridzer Bakker, bestuurder bij SPNA en akkerbouwer, vertelt over het belang van natuurinclusieve landbouw en een gezonde bodem.

Piet Glas, akkerbouwer en houder van vleeskippen geeft met zijn partner Angela op zijn bedrijf Eikemaheert in Loppersum ruimte aan natuur en betrekt graag inwoners bij zijn bedrijf. Hierna gaan bezoekers onder leiding van gastvrouw Margot Faber met elkaar in gesprek, wat leeft er, waar is behoefte aan?

Om 19.00 uur is er de mogelijkheid om met Koos Koop een kleine rondleiding te krijgen over het bedrijf, en hoe ze nadenken over natuurinclusieve landbouw; om 20.00 uur begint het programma.

De farmwalk op woensdagavond 25 juli vanaf half 8 vindt plaats op het bedrijf van Geert Jan Duisterwinkel in Vierhuizen (Noorderweg 1). Hij heeft een gangbaar akkerbouwbedrijf met onder andere pootaardappelen en suikerbieten. Hij schuwt moderne techniek niet maar heeft ook oog voor de natuur en vele jaren ervaring met natuurinclusieve maatregelen. Op zijn bedrijf heeft Geert Jan meerdere jaren FAB randen aangelegd. Hij heeft een pakket van SNL en doet aan agrarische natuurbeheer op de dijk.

Tijdens de farmwalk vertelt Geert Jan over de natuurinclusieve maatregelen die hij neemt, wat goed werkt en welke knelpunten hij ervaart. Na een rondleiding over zijn bedrijf met uitleg is er ruim de tijd voor vragen.

Beide activiteiten zijn gratis te bezoeken.