Gemeente Delfzijl zoekt ontwikkelaar voor huisartsenpraktijk op Groot Bronswijk in Wagenborgen

WAGENBORGEN - De gemeente Delfzijl is op zoek naar een ontwikkelaar en/of investeerder die een nieuwe huisartsenpraktijk in Wagenborgen wil opzetten.

Op dit moment is Medisch Centrum De Noordooster tijdelijk gevestigd in het voormalige verzorgingstehuis Menterne. Dit gebouw doet weliswaar geen dienst meer als verzorgingstehuis maar wordt nog wel voor andere doeleinden gebruikt, zoals huisvesting van cliënten van ‘s Heerenloo. Het plan is om Menterne op termijn te slopen.

De huidige huisarts wil graag in het dorp blijven. Voor zowel inwoners als gemeente Delfzijl is de aanwezigheid van een huisarts in Wagenborgen belangrijk. De gemeente Delfzijl en de huisarts zoeken daarom samen een partij die bereid is om een nieuwe huisartsenpraktijk te realiseren op het Groot Bronswijk-terrein. Zij roepen ontwikkelende/investerende partijen op zich bij de gemeente Delfzijl te melden.

De gemeente wil maximaal 50.000 euro beschikbaar stellen voor het behouden van de huisartsenpraktijk in Wagenborgen als basisvoorziening in het centrumdorp. Dat geld komt uit het budget Projecten Reserve Sociaal Domein. De grondprijs komt rond de 25.000 euro (exclusief BTW) te liggen. De gemeente is bereid mee te werken aan de noodzakelijke omgevingsvergunning.

Een eerdere poging van de gemeente om woningstichting Groninger Huis als ontwikkelaar te laten optreden is niet geslaagd.

Het terrein van Groot Bronswijk is ruim een decennium na de sluiting van de psychiatrische inrichting volop in ontwikkeling. Eigenaar Woonzorg Nederland ontwikkelt samen met de gemeente Delfzijl, Groninger Huis en Dorpsbelangen plannen voor het 22 hectare grote terrein.

De dichtgespijkerde villa bij de entree van het parkachtige terrein wordt bij voorbeeld nog verbouwd tot een beschermde woonvorm voor dementerende ouderen. De woonstichting bouwt daar twaalf woningen omheen. De gemeente heeft 10 hectare grond gekocht voor het nieuwe kindcentrum.