Kindertop: jongeren de baas in aardbevingsgebied

NOORD-GRONINGEN - ZonMw heeft een subsidie toegekend aan de vereniging Groninger Dorpen om samen met jongeren in het aardbevingsgebied een kindertop te organiseren.

Een groot deel van de provincie Groningen lijdt onder de aardbevingen. Er wonen zo’n 30.000 jongeren. Via de kindertop willen de vereniging bereiken dat jongeren mee kunnen beslissen. Het gaat immers om beslissingen over hun toekomst, beslissingen waarmee zij het langste moeten leven. Wat vinden de jongeren belangrijk in deze kwestie? Wat zien zij als oplossingen? Wat kunnen zij zelf doen? Jongeren dragen bij in kansen, oplossingen en innovatie.

De ideeën, oplossingen en adviezen van de Groninger jongeren worden op een dusdanige manier gedeeld met bestuurders, dorpen, bedrijven en organisaties, dat ze serieus worden genomen. Dat bestuurders, dorpen, bedrijven en organisaties beter leren aansluiten bij de jongeren. Groninger Dorpen gaat ook met de jongeren zelf aan de slag om hun ideeën uit te werken en vorm te geven. Zo raken de ‘volwassen en professionele’ organisaties ook beter bekend met de netwerken waarin jongeren zich bewegen. Dit gebeurt dooreen kindertop te organiseren in 2019: voor en door jongeren.

In een aantal rondes gedurende de dag (met verschillende werkvormen) komen de jongeren tot steeds concretere oplossingen en ideeën. Aan het einde van de dag stemmen de jongeren op de ideeën. De tien ideeën met de meeste stemmen worden tot uitvoer gebracht in het nazorgtraject.

In het traject zijn vier deelprojecten. De vereniging werft onder alle jongeren in het aardbevingsgebied tussen de 12 en 17 jaar. Aanmelden kan via: m.vanvoorn@groningerdorpen.nl.

De deelprojecten zijn: Een vaste projectgroep van ongeveer 25 jongeren die per thema de kindertop voorbereiden en daadwerkelijk organiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, organisatorisch (invulling van de dag zelf), tot productie/ techniek/ administratie. Een mix van (be)denkers, doeners en uitvoerders. Deze vaste projectgroep werkt tot de kindertop in groepen die passen bij de interesses en kwaliteiten van de jongeren.

Een groep van 100 jongeren die tijdens de kindertop meehelpt in de catering, ontvangst, beveiliging, schoonmaak of techniek.

Nazorgtraject, uit de kindertop komt een top 10 van ideeën. Die top 10 wordt daadwerkelijk tot uitvoering gebracht tijdens dit traject. Deelnemers van de kindertop, maar ook andere geïnteresseerde jongeren kunnen meedoen in de uitvoering.

Op de dag van de kindertop doen 500 jongeren mee. Zij worden geselecteerd door middel van loting. Hierdoor krijg je ook jongeren die zich minder snel zelf zouden aanmelden.

Na de zomer zijn uitgebreidere taken beschikbaar. Maar meld je vooral al aan als je mee wilt doen. We willen vooral kijken naar wat de jongere zelf kan, of wil doen!

De aanvraag voor het organiseren van de Kindertop in Groningen is samen met de Landelijke Vereniging Kleine Kernen en Plattelandsjongeren opgesteld. De subsidie valt onder het actieprogramma ‘Maatschappelijke Diensttijd’. Het is vooral voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen. Bij de maatschappelijke diensttijd staat leren centraal. Jongeren leren bij de gekozen projecten nieuwe vaardigheden, maar zeker ook wat ze leuk vinden om te doen. Jongeren die bijvoorbeeld nog niet goed weten wat ze later willen worden, kunnen zo inspiratie opdoen voor hun beroepskeuze.