Fietstocht cultuur en natuur in Termunten

TERMUNTEN - Het Groninger Landschap houdt zondag 2 september een fietstocht cultuur en natuur.

Vanaf bezoekerscentrum Dollard fietsen deelnemers naar de kerk van Termunten, museumgemaal Kremer en de haven van Termunterzijl.

Via de Groote Polder gaat het langs het kerkhofmonument Oterdum.

Via Borgsweer en Woldendorp genieten van het weidse landschap van onder andre de Carel Coenraadpolder. Langs de Dollarddijk, van waaraf de deelnemers af en toe een blik kunnen werpen op het water, vogels en de kwelders en kunnen ze bij de zeehondenkijkwand de rustende zeehonden zien liggen.

De locatie is Bezoekerscentrum Dollard in Termunten. De tocht is van 13 tot 16 uur Aanmelden kan via de website van het Groninger Landschap. Deelname is gratis