Open atelier vier kunstenaars in ’t Zandt

‘t Zandt - Twee kunstenaarsechtparen in ’t Zandt stellen hun ateliers open in de weekends van 1 en 2 en 8 en 9 september van 12.00 tot 18.00 uur. Toegang is vrij.

Marilyn Josiena en Jos Mulders hebben hun atelier aan de Hoofdstraat 4 in ‘t Zandt en Edward Hölzel en Rosiet Baris vertoeven op nummer 39 direct naast de Mariakerk. Ingang atelier Lissebonsepad no 1 De vier maken verschillend werk maar er is ook een overeenkomst . Zij studeerden alle vier aan de academie in Den Haag, zij zijn collega’s maar ook vrienden. Hun werk is hun leven.