Baptisten Havenlichtgemeente in actie voor Roma in Bulgarije

DELFZIJL - De Havenlichtgemeente in Delfzijl houdt zaterdag 8 september een Bulgarije dag met als doel geld inzamelen voor een project onder de Roma in Bulgarije. In de zomer van volgend jaar zullen twintig vrijwilligers van de Havenlichtgemeente naar Bulgarije vertrekken om daar vrijwilligerswerk te gaan doen voor de hulpverleningsorganisatie Mission Possible. Acht dagen lang gaan zij aan het werk in een Roma-dorp. Hier zal een gebouwtje wat als wijkcentrum dienst doet worden opgeknapt. Verder zullen er spelactiviteiten worden georganiseerd voor kinderen in het Roma dorp.

De levensomstandigheden van de Roma in het dorp zijn verre van optimaal. Hoge werkloosheid, weinig opleiding en slechte woonomstandigheden zorgen ervoor dat de Roma tot de armste bevolkingsgroep van Bulgarije behoren. Mission Possible werkt nauw samen met de lokale Roma kerk om verbeteringen in het leven van de Roma te brengen. In het nabij gelegen dorp Rozino is het project ruim 10 jaar geleden gestart. Wat begon als een gaarkeuken is uitgegroeid tot een wijkcentrum waar niet alleen in de wintermaanden maaltijden voor de kinderen worden verstrekt maar waar ook een alfabetiseringscursus werd gehouden. De Roma organiseren er nu kerkdiensten en een zondagsschool. Dat heeft tot een mentaliteitsverandering geleidt waarvan het resultaat zichtbaar is in het dorp. De huisjes worden beter onderhouden en er slingert minder huisvuil rond. De kinderen zijn schoner en maken vaker de school af.

De Havenlicht gemeente heeft het Roma project van Mission Possible uitgekozen als zendingsproject. De afgelopen tijd zijn er al meerdere acties georganiseerd om geld in te zamelen voor de werkzaamheden die in Bulgarije moeten worden gedaan. Op de Bulgarije dag zal daar een vervolg aan worden gegeven met activiteiten zoals auto wassen, een verloting, ballen gooien, spijkerbroek hangen, markt met zelf gemaakte producten, verkoop van verse broodjes, snacks en drankjes en aan het eind van de middag is er een Sing-in.

De Bulgarije dag wordt gehouden op het terrein voor de Havenlichtkerk aan het Joh. van den Kornputplein 8 in Delfzijl 8 september van 11.00 tot 18.30 uur.

Al sinds 1998 ondersteunt Mission Possible de Roma-gemeenschap in Bulgarije. In vijf dorpen wordt elke winter een gaarkeuken geopend voor 15 – 50 kinderen. Er zijn zondagscholen opgezet en kinderen krijgen les in lezen en schrijven. Sinds 2006 is een project gestart voor de oudere meisjes gericht op integratie van Roma in de burgermaatschappij. Meisjes leren een vak zoals kapster of kamermeisje. De training wordt afgesloten met een staatsexamen. Het is de bedoeling om ook vak trainingen voor jongens te organiseren. In het Baby-Box project worden dozen met benodigdheden voor baby’s en hun jonge moeders uitgedeeld in Roma dorpen. De Baby-Box dozen bevatten niet alleen verzorgings- producten en kleding voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting over opvoeding en hygiëne zijn een belangrijk onderdeel van het project.