Afscheid pastoor Wellen na 10 jaar

UITHUIZEN - Pastoor Peter Wellen (51) zal zondag 2 september om 10.30 uur voor het laatst voorgaan in één van de kerken van Noord-Groningen, sinds 2015 de Heilige Liudgerparochie genoemd. Pastoor Wellen kwam na tien jaar werken in de regio Oost-Groningen (te weten Winschoten, Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Oude Pekela en Nieuwe Pekela) in september 2008 werken in de samenwerkende parochies van Noord –Groningen met als standplaats Uithuizen. Hij werkte in eerste instantie met pastor Neeltsje Bouma, vervolgens een tussenjaar met Tinus Schoenmakers en vanaf 2010 met pastoraal werkster Nellie Sluis.

Pastoor Wellen was zeer actief op het gebied van catechese en liturgie – bracht vele positieve veranderingen tot stand en met veel energie ontstond onder zijn leiding de nieuwe gefuseerde parochie van de H. Liudger- hij deed dit naast zijn werk voor het Bisdom Groningen-Leeuwarden als Vicaris –generaal, ook toen er ruim een jaar lang geen bisschop was. Pastoor Wellen zal half september geïnstalleerd worden als pastoor van de H. Drie-eenheid- parochie – met als geloofsgemeenschappen Beilen, Hoogeveen en Meppel.

Iedereen is van harte welkom de Eucharistieviering bij te wonen- na afloop is er gelegenheid hem te groeten en te ontmoeten in ‘t Kronkelhoes tegenover de kerk.