Es geht’s los, 40 jaar Stedum-Stedum

STEDUM - Het is vrijdag 21 september weer zover, de Duitse Stedumers komen weer naar het Groningse Stedum. In 1978 is deze traditie gestart, vanuit het Groningse Stedum, onder leiding van wijlen burgemeester Mellema. Dit jaar wordt het veertigjarig bestaan van deze bijzondere band gevierd. Kleinkinderen van de eerste bezoekers zijn er nu weer bij, en zo gaat deze uitwisseling al over drie generaties. Hier deel van uitmaken is een bijzondere leerschool in gastvrijheid.

Een aantal Stedumers dat hiermee bekend is, zet zich voor de organisatie in of is gastgezin. Ook Rob en Beatrijs Douma zetten zich in als hoeder van deze traditie. Rob maakte destijds thuis in Stedum aan dezelfde Weersterweg het moment mee dat Sieto Mellema Stedum op de kaart ontdekte, en contact ging leggen, per brief, en later per telefoon. Nu is een e-mail genoeg en wordt contact met Facebook onderhouden. Het programma is in grote lijnen als volgt: Vrijdagavond ontvangst van de gasten, gezamenlijk eten in de haven bij Jan de Patatman, gevolgd door een gezellige avond, met schieten en sjoelen. Zaterdag naar Schiermonnikoog, barbecue en een feestelijke avond in Moarstee voor het hele dorp, met dansmuziek, en ook gelegenheid bij te praten. Zondag: kerkdienst, wandeling (waarin opgenomen de bij het bezoek in 2014 geschonken zomereik), brunch.

Er wordt gehoopt op weer een bijzonder gezellige en feestelijke ontmoeting. Er staan inmiddels aan Duitse zijde 25 mensen op de lijst, van heel verschillende leeftijd, met en zonder kinderen. Met bestaande banden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, maar er zullen altijd weer nieuwe gastgezinnen nodig zijn.

De Groninger Stedumers zullen met elkaar hun best doen hele goede “Gastgeber” zijn,