Grote belangstelling voor afscheid Fokke Fennema

ZIJLDIJK - Velen kwamen zondag naar de dienst in de Doopsgezinde Vermaning aan de Fivelweg, waar ds. mr. Fokke R. Fennema in verband met zijn emeritaat afscheid nam als predikant van de Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk. Zondag 23 september is er om 14.30 uur de intrededienst van de uit Leeuwarden afkomstige Saapke van der Meer