Oude school Oldenzijl huis en zorginstelling

OLDENZIJL - Vroeger gingen hun dochters hier naar school. Nu, na jaren leegstand, wordt er nieuw leven in het pand geblazen. Gea en Eric de Rover kochten de oude school in Oldenzijl en gaan het verbouwen met behulp van financiering vanuit Fonds Nieuwe Doen, ABN AMRO en Ondernemersimpuls van Economic Board Groningen (EBG). Zij kregen hiervoor ondersteuning vanuit het Ondernemershuis Noord-Groningen van EBG. Het voormalige schoolgebouw wordt getransformeerd tot gezinshuis, waar mensen met een zorgvraag terecht kunnen voor dagbesteding, logeren en begeleid kunnen wonen.

Na jaren ervaring in de zorg besloten Gea en Eric om zelf een kleinschalige zorginstelling op te richten: Ik&Zorg. Toen zij vier jaar geleden zagen dat het schoolpand in Oldenzijl leeg kwam te staan zagen ze een prachtkans. „Ik heb een plan geschreven en ingediend bij de gemeente”, vertelt Eric. “Na twee jaar bleek dat het gebouw geen andere bestemming kreeg en toen kwam het goede nieuws dat we ons plan verder mochten uitwerken.”

Ik&Zorg is in 2017 gestart met dagbesteding en heeft nu negen cliënten. In september 2018 wordt gestart met de verbouwing, waarbij acht appartementen en een logeerruimte worden gerealiseerd. “De centrale hal van de voormalige school is de ontmoetingsplek; het hart van Ik&Zorg”, vertelt Eric. Ook kunnen ze gebruikmaken van het aangesloten dorpshuis dat eigendom is van de gemeente. Ik&Zorg heeft een schoolplein en ook het grasveld achter het gebouw mogen ze gebruiken van de gemeente en de huidige huurder. “Dit is een prachtige locatie met een wijds uitzicht en weinig prikkels”, vindt Gea. “Voor veel mensen die gebruikmaken van onze zorg is dit een ideale omgeving.” De acht nieuwe appartementen krijgen elk een eigen keuken, badkamer en voordeur. “We hebben negen wooncontingenten gekregen. Dit betekent dat elk appartement een eigen adres krijgt. Op die manier kunnen de bewoners ook huursubsidie aanvragen”. Gea en Eric gaan zelf op de eerste verdieping wonen. “Op die manier kunnen we 24 uurs zorg bieden.”

Naar verwachting zijn eind september de eerste twee appartementen en het logeergedeelte klaar. Op dat moment kunnen ook de eerste twee bewoners hier gaan wonen. “We gaan het gefaseerd aanpakken. Op die manier kan iedereen rustig aan elkaar wennen,” aldus Eric. “We verwachten dat de appartementen in het voorjaar 2019 allemaal bewoond zijn. We krijgen nu al veel aanvragen. Het gaat niet alleen om mensen met een beperking, maar bijvoorbeeld ook om patiënten die uit het ziekenhuis komen en die bij ons een periode willen logeren totdat zij weer zelfstandig thuis kunnen wonen.”

De doelgroep voor Ik&Zorg is breed, qua zorgvraag en leeftijd. Volgens Gea werkt de combinatie van jong en oud heel goed. “Jan van 70 leest een boekje voor aan de kleintjes. Mensen leven erg op van kinderen en dieren om zich heen. En andersom werkt dat ook zo.”

Gea en Eric geloven in de kracht van het kleinschalige. “We vinden het belangrijk om mensen voldoende aandacht te geven”, vertelt Gea. “We hebben ook contact met de verzorgers en familie, waardoor we vaak weten wat er speelt.”