Cursus Psychiatrie in de familie

BEDUM - Steunpunt Mantelzorg Hogeland geeft eind september in Bedum, in samenwerking met Lentis preventie, de cursus Psychiatrie in de familie.

De cursus is bedoeld voor naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische problematiek uit de gemeentes Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond .

De deelnemers krijgen informatie over ziektebeelden en leren om te gaan met het gedrag van hun familielid of partner. Veel naasten voelen zich machteloos in het contact met degene met psychiatrische problematiek. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de overbelasting, angst, soms ook conflicten en eenzaamheid die dit met zich meebrengt: “wat ik ook doe, ik lijk het nooit goed te doen: meegaan, er tegenin gaan, m’n mond houden, alles lijkt haar boos te maken!” “Het lukt ons niet om onze zoon te motiveren iets te ondernemen, om op tijd op te staan, sinds hij een psychose heeft gehad. Hoe moeten we daar mee omgaan?”

Mensen die zichzelf hierin herkennen, kunnen baat hebben bij de cursus. In de cursus komen thema’s aan de orde als: psychiatrische problemen en het effect op de omgeving, overbelasting, communicatie en grenzen stellen, zorgrol, oplopende emoties en noodplan, sociale steun, omgaan met de hulpverlening. Het is duidelijk géén therapiegroep, benadrukt het steunpunt.

Op 26 september vindt er een voorlichtingsavond over de cursus plaats. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten, deelname is gratis (koffie en thee niet). De cursusdata zijn 3 oktober, 10, 17 en 31 oktober, en in 7, 14, 21 en 28 november. De cursus heeft op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 plaats in de kantine van De Meenschaar in Bedum. Cursusleider is de heer Wycher van den Bremen van Lentis preventie.

Opgeven voor de voorlichtingsavond kan tot uiterlijk 24 september. Opgave voor de cursus kan uiterlijk 27 september bij Steunpunt Mantelzorg Hogeland, Monica Blom, 06 48874339, of bij Mensenwerk Hogeland: 0595 745 090.