Eigen dorpscoöperatie: MiddelSoam

MIDDELSTUM - De Dorpscoöperatie voor Middelstum, Huizinge, Westerwijtwerd, Toornwerd, Kantens en Fraamklap is nu een feit.

Zaterdag 8 september is deze onder de naam MiddelSoam officieel bekend gemaakt, in aanwezigheid van een groot aantal inwoners, in Vita Nova in Middelstum. De officiële passering van de oprichtingsakte bij de notaris heeft onlangs plaatsgevonden.

De coöperatie geeft met de oprichting gevolg aan de uitkomsten van de Dorpsenquête die in maart aan het dorp is gepresenteerd. Het primaire doel van deze coöperatie is om te helpen de leefbaarheid van de inwoners van de genoemde dorpen te bevorderen door het coördineren en uitvoering geven aan het zogenaamde Noaberschap.

Om de genoemde doelstellingen te realiseren zijn er werkgroepen gevormd, waarbij ruim 28 mensen aan de slag zijn gegaan met onderwerpen als het inventariseren en coördineren van de mogelijkheden voor ontmoeting, het realiseren van een Dorpsloket, een toekomstbestendige oplossing voor het Hippolytushoes.

Inwoners van de diverse dorpen kunnen lid worden van de coöperatie. Een groot aantal heeft zich hiervoor al aangemeld.