Lintje vrijwilliger Van der Werf Delfzijl

DELFZIJL - burgemeester Gerard Beukema heeft zondag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw G.M. Van der Werf uit Delfzijl.

Dat gebeurde na een bijzondere kerkdienst in een boerderij aan de Graauwedijk 74 in Overschild. Mevrouw Van der Werf is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ze zet zich sinds 1970 vrijwillig in voor de rooms-katholieke parochie in Delfzijl. Ze was betrokken bij het Katholiek Vrouwengilde van de parochie, eerst als lid, daarna vele jaren als bestuurslid. Ze maakt deel uit van de diaconiegroep van de kerk. Zij doet nog veel voor het onderhoud van de pastorie. Ze verzorgt de ledenadministratie van de kerk en faciliteert de financiële administratie en de bezorging van ongeveer 700 kerkbladen. Daarnaast bezoekt zij senioren van de gemeenschap thuis en verzorgt ze elke zes weken de viering op locatie in een zorgcentrum in Delfzijl.

Sinds 1978 zet mevrouw Van der Werf zich ook in voor het Rode Kruis, locatie Delfzijl. Dit doet zij als Colonne-lid evenementen en verzorging/verpleging. In die veertig jaar als vrijwilliger bij het Rode Kruis heeft zij verschillende functies bekleed en opvolgers mede opgeleid.