Twee jaar gratis wonen in postkantoor Ten Post

TEN POST - Twee jaar gratis wonen zonder energierekening, dat kan in Ten Post.

Daar is het oude postkantoor opgeknapt, aardbevingsbestendig en energieneutraal gemaakt. De vrijstaande en aardgasvrije eengezinswoning is klaar voor nieuwe bewoners. Het wordt twee jaar ter beschikking gesteld aan een gezin uit het aardbevingsgebied dat ook mee wil praten over de toekomst van Groningen.

Om te laten zien dat het mogelijk is om beschadigde huizen in Groningen voor een acceptabele prijs te versterken, te verbeteren en meteen ook energieneutraal te maken, hebben Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda de krachten gebundeld.

De voormalige winkel aan de voorkant van het huis wordt ingericht voor rondetafelgesprekken. Gesprekken die leiden tot actie, dat is het doel.

De initiatiefnemers zijn op zoek naar mensen die nu in het aardbevingsgebied wonen en last hebben (gehad) van aardbevingen. Misschien wonen ze al jaren in een container of bij vrienden of zijn ze bang in hun eigen huis. Mensen die twee jaar in Ten Post willen wonen, graag meepraten en een paar keer per jaar hun woning open willen stellen voor geïnteresseerd publiek, wordt gevraagd zich aan te melden. Diegenen die de meest aansprekende brief sturen met redenen waarom juist zij in dat huis zouden willen wonen, worden gekozen als ambassadeurs van toekomstbestendig wonen in Groningen en mogen twee jaar gratis wonen in Ten Post. Meer informatie op: http://www.toekomstbestendig-in-groningen.nl/bewoners.