Gemeente Delfzijl zet in op sport en beweging jongeren

DELFZIJL - Het college van B ern W van Delfzijl geeft met het project 'Veilig klimaat' een vervolg aan de in 2016 ingezette aanpak om in vier jaar de gezondheidsachterstanden in de gemeente Delfzijl terug te dringen en de gezondheid vannmiddelbare scholieren te verbeteren.

Dit doet zij samen met Stichting Sport4connect, het Eemsdelta-college, FRIZZ coaching en vv NEC Delfzijl. Uitgangspunt van het project is middelbare scholieren te coachen in het behalen van persoonlijke doelen door sport en beweging. De sportactiviteiten starten deze maand.

Sport4connect biedt middelbare scholieren sinds juni 2016 per kwartaal een activiteit aan gedurende een blok van enkele weken. Daarbij worden de sportactiviteiten gekoppeld aan maatschappelijke thema’s, zoals een gezonde leefstijl en sociaal gedrag. De Stichting Sport4connect werkt samen met het Eemsdeltacollege in Appingedam aan het Veilig klimaat-programma 2018-2020. Daarbij wordt sport gekoppeld aan thema's die aansluiten bij persoonlijke ontwikkeling. Zelfreflectie is één van de thema's. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen gedrag en welk effect dit kan hebben op een ander.

De gemeente ontvangt sinds 2015 vanuit het Rijk de decentralisatie-uitkering ‘Gezond in de Stad’ (GIDS). Vanaf 2018 tot en met 2021 bedraagt de jaarlijkse uitkering € 78.000,-. De financiële middelen zijn voor de aanpak van gezondheidsverschillen in buurten en wijken.