Gezondheidsplein Molenberg 1 november open

DELFZIJL - De werkzaamheden aan het nieuwe Gezondheidsplein Molenberg in Delfzijl zijn bijna afgerond. Vanaf maandag 15 oktober gaan de eerste zorgaanbieders er naar toe verhuizen

Op donderdag 1 november gaan de deuren open en verwelkomen de zorgaanbieders de eerste bezoekers. In de loop van november zal het Gezondheidsplein volledig operationeel zijn.

Het voormalige postkantoor in het centrum aan plein Molenberg in Delfzijl van Delfzijl is grondig verbouwd en uitgebreid met twee nieuwe vleugels. Het is een ruim en licht gebouw geworden, met een prettige entree en wacht-/ontmoetingsruimte. De komende weken worden alle bouwkundige werkzaamheden afgerond. Vanaf 15 oktober wordt gestart met de inrichting.

In het Gezondheidsplein Molenberg is een breed scala aan voorzieningen gehuisvest. Ze hebben gezamenlijk tot doel om de zorg bereikbaar en toegankelijk te houden voor de inwoners van Delfzijl en omgeving. Door middel van hechte samenwerking wordt is de inhoudelijk de zorg goed op elkaar aangesloten.

Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN) realiseert en exploiteert het Gezondheidsplein Molenberg. De partners die in Gezondheidsplein Molenberg een plek vinden zijn: Sociaal Plein Delfzijl; Apotheek Molenberg; huisartsen Delfzijl Noord; fysiotherapie Fysiodelta; Podotherapie Stad & Ommeland; Praktijk voor handtherapie Groningen; OIM Orthopedie; Ommelander Ziekenhuis Groningen; Beeldvormende diagnostiek, ten behoeve van röntgenfoto’s en echo’s (SEDN);  Laboratorium (Certe); Bekkenfysiotherapie Pelvicum; Logopedie Bij wijze van Spreken; Huisartsenpraktijk Poseidon.

Het Ommelander Ziekenhuis heeft eerder de intentie uitgesproken dat ze in het Gezondheidsplein Molenberg haar Servicepunt Delfzijl zal vestigen. In dit servicepunt is vooral ruimte voor herhalings- en controlebezoeken voor patiënten met een chronische aandoening, die normaliter plaatsvinden op de ziekenhuislocatie Scheemda. De medische en verpleegkundige specialismen die in het Servicepunt Delfzijl spreekuur gaan houden zijn: cardiologie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, medische psychologie, longgeneeskunde, neurologie, oogheelkunde, orthopedie, reumatologie, urologie, oncologie en dermatologie.

Inwoners uit Delfzijl en omgeving hoeven straks alleen naar Scheemda als dat echt wenselijk en/of noodzakelijk is. Dit past bij de ontwikkeling dat de zorg in de toekomst zoveel mogelijk in de omgeving van de patiënt georganiseerd wordt. Naar het ziekenhuis als het moet, dichtbij als het kan.

Het ziekenhuis heeft iedere werkdag zeven spreekkamers in gebruik op de eerste verdieping. Gezamenlijk zullen zij wekelijks 70 dagdelen aan spreekuren houden.