40 Betrokken Delfzijlsters presenteren vernieuwingsnetwerk

DELFZIJL - Het Vernieuwingsnetwerk Delfzijl presenteert zich donderdag 27 september aan de buitenwereld.

Het netwerk ging twee jaar geleden van start op initiatief van de gemeente en is uitgegroeid tot een groep van zo’n veertig betrokken inwoners. De opzet was om plannen, ideeën en inzichten over de ontwikkeling van Delfzijl bijeen te brengen en zo tot een vruchtbare samenwerking tussen bevolking en gemeente te komen.

,,Niet: dat kan niet en dat mag niet maar wat een leuk idee heb je, vertel er eens meer over,” vat Christine van der Vorm van Meneer de Leeuw het principe van het Vernieuwingsnetwerk samen. Tijdens de bijeenkomsten van het Vernieuwingsnetwerk legden de deelnemers elkaar hun plannen en ideeën voor. De deelnemers inspireerden elkaar, haalden energie uit de positieve insteek van de anderen en leerden van elkaar door goed naar elkaar te luisteren. Door de diversiteit van de groep is er een waaier aan kennis en ervaring ontstaan waarmee alle deelnemers hun voordeel kunnen doen en dat ook daadwerkelijk doen.

De kernwoorden van deze manier van werken zijn: verbinding en verbeelding. Wat gebeurt er als je als gemeente en bewoners echt samen dingen durft te verkennen? De ideeën en inzichten ontspruiten aan de hoofden van de bewoners en ondernemers van Delfzijl. Het netwerk zoekt naar nieuwe vormen van samenwerking met de gemeente om die ideeën te kunnen realiseren. De gemeente Delfzijl heeft met het Vernieuwingsnetwerk gekozen voor een gedurfde aanpak. In Delfzijl kiest men ervoor de koers niet van bovenaf te bepalen maar te luisteren naar wat de inwoners zelf willen, hoe ze zelf hun veranderende omgeving zien en daar mede vorm aan willen en kunnen geven.

Een neerslag van de ervaringen van de leden van het Vernieuwingsnetwerk is samengevat in het verslag ‘Het houdt nooit meer op’ met hierin uitleg over de manier van werken en interviews met de deelnemers.

Dit ‘reisverslag’ wordt donderdag 27 september om 16.30 uur in het MuzeeAquarium officieel overhandigd aan wethouder Meindert Joostens in aanwezigheid van de deelnemers aan het Vernieuwingsnetwerk. Het netwerk wordt begeleid door bureau Meneer de Leeuw, bureau voor maatschappelijke verandering en innovatie.