Raad Appingedam wil betere aansluiting Woldweg op verdubbelde N33

APPINGEDAM - De gemeenteraad van Appingedam heeft zich donderdag unaniem uitgesproken over een betere ontsluiting van de nieuwe N33 naar de Woldweg. Dat moet gebeuren via het bestaande tracé.

Afgelopen periode is op verzoek van inwoners, ondernemers en de gemeente Appingedam een nadere verkenning gedaan naar een betere ontsluiting van Appingedam na de verdubbeling van de N33. Hierbij zijn vijf opties onder de loep genomen. De gemeenteraad van Appingedam heeft aangegeven voorstander te zijn en blijven van een zo spoedig mogelijke verdubbeling en heeft een voorkeur uitgesproken voor optie 5 voor wat betreft de ontsluiting van Appingedam. In deze optie wordt het al eerder gekozen X1-trace gerealiseerd en wordt het bestaande tracé van de huidige N33 gebruikt als zuidelijke ontsluiting van Appingedam (ter hoogte van Fivelpoort/Woldweg).

De voorkeur van de Damster raad wordt door middel van een zienswijze ingediend bij de provincie Groningen en Rijkswaterstaat die dee betrekken bij de besluitvorming over de definitieve tracékeuze verdubbeling N33 op 10 oktober.

Met de al gemaakte keuze voor het X1 tracé zou de ontsluiting van de N33 veel noordelijker komen te liggen. Daarmee werd gevreesd voor een afnemende bereikbaarheid van het centrum en voor verhoging van de verkeersdruk op de Farmsumerweg. Deze opvatting is ook al eerder verwoord in een motie ingediend juni vorig jaar die er mede voor gezorgd heeft dat nu alternatieve ontsluitingen zijn onderzocht.

De gemeenteraad constateert dat optie 5, handhaving van het bestaande tracé, een bijdrage levert aan de belangen en wensen van Appingedam en ook de regionale belangen niet in de weg staan. De raad vindt het belangrijk dat Rijkswaterstaat en provincie nog geen definitief besluit nemen ten aanzien van de aansluiting N33 – Appingedam voordat een goede ontsluiting van Appingedam geregeld is.

De raad ziet zich gesterkt in de opvatting verwijzend naar de uitkomsten van de milieueffectrapportage, MER, die woensdag gepubliceerd is. De Commissie MER heeft het milieueffectrapport eerste fase voor de N33 Midden opnieuw beoordeeld. Uit de nieuwe informatie blijkt ook dat de bereikbaarheid van Appingedam negatief scoort voor de alternatieven waar een directe aansluiting ontbreekt.