Zeilende Waterscouts Fivelgroep verrassen met roeiprijs

DELFZIJL - De waterscouts van de Fivelgroep zijn als 25e geëindigd tijdens de Landelijke Scouting Zeil Wedstrijden bij het Scoutcentrum Harderhaven in Zeewolde.

Eerder dit jaar behaalden deze tijdens de regionale zeilwedstrijden de eerste plaats waarmee ze zich kwalificeerden voor de landelijke zeilwedstrijden. Aan de voorrondes van deze wedstrijden hebben ruim 1700 boten meegedaan. De wedstrijden begonnen met windstilte waarop besloten werd op de zaterdagmorgen een roeiwedstrijd te houden. Zaterdagmiddag trok de wind aan zodat er op de zaterdag en de zondag totaal 6 wedstrijden gezeild konden worden.

Aan de start verschenen 78 lelievletten. De waterscouts van de Fivelgroep behaalden bij de roeiwedstrijden verrassend de derde plaats.

De waterscouts van de Fivelgroep hebben hun eigen locatie aan het Schildmeer waar ze wekelijks hun activiteiten ontplooien. Meer informatie: www.fivelgroep.nl.