Veiligheid onvoldoende in beeld bij gaswinning

NOORD-GRONINGEN - De Groningse overheden vinden dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het ontwerpbesluit voor de hoogte van de gaswinning 2018/2019, nog steeds onvoldoende aandacht besteedt aan de maatschappelijk ontwrichtende effecten van de gaswinning. De veiligheid van de Groningers is hierin nog onvoldoende in beeld en gewaarborgd. Dit schrijven en onderbouwen de Groningse gemeenten, waterschappen, provincie Groningen en Veiligheidsregio Groningen in hun zienswijze aan de minister.

De regio is positief over het besluit van het kabinet om de gaswinning hier terug te brengen naar nul. Ze vinden echter wel dat de minister in zijn definitieve besluit duidelijk moet maken hoe hij de (sociale) (on)veiligheid, gezondheidseffecten, vertraagde schadeafhandeling en versterking concreet afweegt tegen de hoogte van de winning. Dit moet voor overheden en inwoners inzichtelijk en te volgen zijn. Ook moet de minister aangeven welke hoogte van de winning hij zelf aanvaardbaar vindt.

De zienswijze is een reactie op het ontwerpbesluit dat de minister op 24 augustus publiceerde voor de hoogte van de gaswinning voor het komende gasjaar.