Nieuwe scholen Warffum Usquert en Roodeschool

ROODESCHOOL - In de gemeente Eemsmond worden drie nieuwe scholen gebouwd, in Usquert, Roodeschool en Warffum.

Afgelopen april ging de uitvoering van het scholenprogramma in de gemeente Eemsmond officieel van start. Aanleiding was het versterken van de twaalf scholen, hoewel deze al wel voldoen aan de minimale veiligheidseisen van aardbevingsbestendigheid. Het scholenprogramma biedt ook een mooie kans om de scholen te moderniseren en te verduurzamen.

De NAM stelde geld beschikbaar voor de versterking. Vanuit het rijk kwam er daarnaast geld om de scholen toekomstbestendig te maken. In de afgelopen maanden is er veel overleg geweest tussen schoolbesturen en gemeente en is overeenstemming bereikt over de besteding van het geld.

De drie nieuwe scholen kunnen gebwoud worden door het slim combineren van beide budgetten. Er vinden op dit moment nog afrondende gesprekken plaats met de NAM over de manier waarop de vernieuwing uitgevoerd kan worden. In Uithuizermeeden is het traject voor de nieuwe dr. Damschool ondertussen gestart. Omwonenden krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te praten over de plannen.

De overige zes schoolgebouwen worden bouwkundig versterkt en toekomstbestendig gemaakt. Het gaat om de gebouwen van Het Hogeland College in Warffum en Uithuizen, De Klinkenborg in Kantens, Nijenstein in Zandeweer en om De Noordkaap en De Sterren in Uithuizermeeden. Het scholenprogramma loopt tot 2020.