School, arts en zorgcentrum op Groot Bronswijk Wagenborgen

WAGENBORGEN - Het terrein van Groot Bronswijk blijft voor een belangrijk deel een mooi park, maar er worden de komende vijf jaar miljoenen geïnvesteerd in de realisering van een nieuwe school, een huisartsenpraktijk en een klein zorgcentrum.

De gemeente Delfzijl , Dorpsbelangen Wagenborgen en woningstichting Groninger Huis hebben donderdag definitief getekend voor de nieuwbouwplannen, die al eerder bekend zijn gemaakt. Er wordt nog steeds een investeerder voor de huisartsenpraktijk gezocht.

In het nieuwe kindcentrum worden basisschool De Kronkelaar en peuteropvang Kids2b ondergebracht. De bouw begint nog in het najaar, het is de bedoeling dat de school in september 2020 open gaat.

De villa bij de entree van het park wordt door Groninger Huis verbouwd en uitgebreid om plaats te bieden aan veertien dementerende ouderen. Stichting Zorghuizen Noord-Nederland wordt verantwoordelijk voor de gang van zaken in de nieuwe appartementen. Groninger Huis bouwt in het park ook twaalf levensloopbestendige huurwoningen.

De huisarts verhuist van De Menterne, dat op termijn gesloopt wordt, naar het terrein van het voormalige psychiatrisch ziekenhuis. In het nieuwe onderkomen komt tevens een apotheek. Het is nog niet zeker wie de praktijk gaat bouwen. Dat wordt mogelijk een commerciële partij, maar ook Groninger Huis is daarvoor nog in beeld.

Het aantal tiny houses in het park blijft beperkt tot drie stuks. Eén van de ontwerpen is afkomstig van studenten van het Alfa-college. Groninger Huis regelt de verhuur.